• Wat is Mediation?

    Mediation is, kortweg, het oplossen van conflicten onder begeleiding van een neutrale conflictbemiddelaar (mediator). Het betreft de oplossing voor allerhande conflicten die – voorheen – vaak via advocaten en rechters werden beslist. De mediator doet geen uitspraken, dat doen alleen de partijen zelf.

    Meer info

Informatie

Er gelden 2 belangrijke uitgangspunten bij mediation:

Vertrouwelijkheid en geheimhouding 
In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediation gesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht.  Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator.

In het algemeen zijn er geen derden (zoals advocaten, adviseurs) bij de mediation aanwezig. Maar soms kan het toch goed of nodig zijn dat uw advocaat of adviseur bij een gesprek aanwezig is. Bijvoorbeeld om de gevolgen van een oplossing te bepalen. Dat mag, als u het vooraf afspreekt met de andere partij en de mediator. De advocaat of adviseur behoort zich ook aan de geheimhoudingsplicht te houden.

Vrijwilligheid

Een mediation kan alleen starten als u en de andere partij aan mediation willen meedoen. U kunt niet gedwongen worden om aan mediation deel te nemen. Anders is mediation gedoemd te mislukken. Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld uw werkgever of op doorverwijzing van de rechter) bent u niet verplicht om deel te nemen aan de mediation. Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor veel verschillende soorten conflicten. Misschien dus ook wel voor uw conflict. Het is dus belangrijk een weloverwogen keuze te maken.  Als u kiest voor mediation, zult u actief moeten meewerken om het goed te laten verlopen. Uitgangspunt is dat u samen de wens heeft om een oplossing te vinden voor het probleem.

Onze mediators zijn geregistreerd als MfN Registermediator bij het MfN.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden, neemt u dan contact op met een van onze Accountmanagers op 088-2866055 of stuur een e-mail: interventieloket@activehealth.nl.